คำถามที่พบบ่อย

จะทราบได้อย่างไรว่าพนักงานที่ติดต่อมาเสนอขายประกันเป็นพนักงานไอยมิตร

บริษัทจะใช้เบอร์ 02-206-9888 ในการติดต่อลูกค้าเท่านั้น หรือท่านสามารถขอเลขที่ใบอนุญาตนายหน้า และชื่อ นามสกุล ผู้ที่ติดต่อขายผ่านทางโทรศัพท์ และติดต่อกลับมายัง บริษัทฯ เพื่อให้เช็คข้อมูลเบื้องต้น

ในปีต่ออายุกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลในกรมธรรม์ได้หรือไม่


88 อาคารปาโซ่ ชั้น 20 ยูนิตเอ 1
ถนนสีลม แขวงสุริยงวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทประกัน

บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 

contact us

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดวิธีการที่กลุ่ม บริษัท ไอยมิตร จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) รวบรวม ใช้ จัดการ และปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้ ไม่ว่าด้วยตัวข้อมูลเองหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทผ่านทาง https://i-mitbroker.com (“เว็บไซต์”) หรือดู หรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการใดๆ ที่บริษัทจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป