การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

  1. หมายเลขกรมธรรม์
  2. หมายเลขทะเบียนรถ
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมสินทรัพย์ประกันภัย 027925555 หรือ 1729
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 022578080
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมวิริยะประกันภัย 1557
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมอาคเนย์ประกันภัย 026311311
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมไทยประกันภัย 026130123
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมไทยไพบูลย์ประกันภัย 022469635 ต่อ 77
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมแปซิฟิคครอสประกันสุขภาพ 024019189
  • โทรสายด่วนแจ้งเคลมแอลเอ็มจีประกันภัย 026616000
 


88 อาคารปาโซ่ ชั้น 20 ยูนิตเอ 1
ถนนสีลม แขวงสุริยงวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทประกัน

บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 

contact us

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดวิธีการที่กลุ่ม บริษัท ไอยมิตร จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) รวบรวม ใช้ จัดการ และปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้ ไม่ว่าด้วยตัวข้อมูลเองหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทผ่านทาง https://i-mitbroker.com (“เว็บไซต์”) หรือดู หรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการใดๆ ที่บริษัทจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป